O nás

Firma František Král, organic s.r.o. zaujímá významné místo mezi zemědělskými podniky na Břeclavsku. Počátek firmy se datuje rokem 1990, kdy soukromě hospodařící zemědělec pan František Král navázal na dlouholetou rodinnou tradici, která trvá od počátku 20. století. Firma je střední velikosti a obhospodařuje kolem 1 250 ha orné půdy. Zemědělská výroba je zaměřená na ekologickou produkci a od roku 2008 je největším biopěstitelem na Moravě.

V současné době nabízíme naše BIO produkty pro velkoodběratele a maloodběratele, pro domácí trh a do zemí EU. Dále lze nakoupit některé BIO produkty i v naší prodejně v sídle firmy.

Zemědělská výroba

V rámci zemědělské výroby pěstujeme zejména pšenici ozimou, špaldu, kukuřici na zrno, sóju, slunečnici, hrách, pelušku, tykev olejnou, proso a brambory. Na 80 % výměry využíváme centrální závlahový systém, který je zásadní pro hospodaření v této oblasti s velkým srážkovým deficitem a zároveň se ukázal jako vhodný doplněk v ekologickém zemědělství.

Prodáváme vlastní produkci zemědělské výroby v biokvalitě.

Ekologické zemědělství a Bioprodukty

Státem garantovaná značka pro produkty ekologického zemědělství se nazývá BIO. Výrobky takto označené pocházejí z hospodářství, které splňuje přísné podmínky zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. Splnění kritérií pro její udělení garantuje vždy nezávislá certifikační organizace (Biokont, Abcert, Kez) dozorovaná státem a akreditačními institucemi, např. Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Hospodaření v ekologickém režimu s sebou nese mnoho zásad pěstování, které jsou odlišné od klasického konvenčního režimu. V rámci ekologie nepoužíváme žádné chemické přípravky na ochranu rostlin ani průmyslová hnojiva. Pro doplnění organické hmoty do půdy aplikujeme na pozemky kompost, rozdrcujeme slámu, kejdu a zařazujeme do osevního plánu bílkovinné plodiny a meziplodiny, které mají pozitivní vliv na dodání organické hmoty do půdy i celkovou kvalitu.

Aby rostliny a rostlinné produkty mohly být považovány za ekologické, pozemky musí nejprve projít tzv. dvouletým přechodným obdobím, ve kterém musí být dodržovány podmínky pro ekologické pěstování bez chemie a průmyslových hnojiv. Cílem tohoto přechodu je „vyčištění“ půdy od zásob používaných chemických přípravků a hnojiv.

Skladování a distribuce produktů je opět přísně sledována. Ve skladech se nesmějí používat tradiční dezinfekční prostředky a přepravní společnosti musí mít certifikát, který dokazuje dodržování přísných ekologických předpisů.

Každoroční řádné a přísné kontroly jak naší certifikační organizací, tak státní rostlinolékařskou správou zajišťují celoplošnou a úplnou kontrolu všech našich ekologických produktů.

Prodejna

Vážení zákazníci,

od 24. 6. 2024 je z provozních důvodů ZAVŘENO. Připravujeme modernější prodejnu s širším sortimentem.

Předpoklad znovuotevření je na podzim 2024.

Obiloviny i nadále prodáváme, a to formou objednávek na tel. 771 140 155. Výdej objednávek je 1x týdně - více informací na uvedeném tel. čísle.

Děkujeme za pochopení

Certifikáty

Partneři

FK Biofarma, s.r.o.

Společnost FK Biofarma, s.r.o. vznikla jako sesterská společnost úzce spolupracující se zemědělským podnikem František Král, organic s.r.o. FK Biofarma hospodaří na pozemcích kolem Břeclavi ekologickým způsobem. Zaměřuje se na pěstování obilnin, slunečnice, brambor a sóji.

Zemědělská společnost Mlázovice s.r.o.

Společnost dlouholetou tradicí hospodaření v Královéhradeckém kraji, v městečku Mlázovice v okrese Jičín. ZS Mlázovice je podnik střední velikosti, obhospodařuje cca 1 335 ha, z toho 1 035 ha orné půdy a 300 ha TTP. Podnik je zaměřen jak na rostlinnou výrobu, tak i na živočišnou výrobu.

Kontakt

Kontakní osoby

Karla Trefná
jednatelka

info@bioprodukty-kral.cz

✆ +420 774 794 080

Jarmila Valouchová
evidence půdy

pozemky@bioprodukty-kral.cz

✆ +420 771 140 155

Pavel Čech
agronom

agronom@bioprodukty-kral.cz

✆ +420 776 404 244

František Král, organic s.r.o.

Lidická 3498/142, 690 03 Břeclav
IČ: 05590698
DIČ: CZ05590698
www.bioprodukty-kral.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 96474.

FK Biofarma, s.r.o.

Lidická 3498/142, 690 03 Břeclav
IČ: 04907477
DIČ: CZ04907477

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 123745.

Informace pro vlastníky půdy 

V případě Vašeho zájmu o informace týkající se pachtovní smlouvy, kterou máte uzavřenou se společností František Král, organic s.r.o. nebo s FK Biofarmou, s.r.o. se prosím obracejte na:

Jarmila Valouchová, evidence půdy, pozemky@bioprodukty-kral.cz, 771 140 155

Naše společnost také vykupuje zemědělskou půdu. Pokud uvažujete o prodeji a chcete, aby půda byla i nadále šetrně obhospodařována a zůstala ve vlastnictví českých rukou, obracejte se na:

Žaneta Hlídková, zaneta.hlidkova@rsjinvest.com, 607 199 484

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře beru na vědomí, že mé osobní údaje budou společností František Král, organic s.r.o. zpracovány. Informace o zpracování.